Autorská tvorba, divadlo a herectví

Tyto kurzy jsou určené pro děti, mládež a mladé dospělé (7-22 let), kteří chtějí poznávat sami sebe, rozvíjet svojí osobnost, vzdělávat se, zažít radost z hry, dobré party a práce v týmu, zakusit tvorbu od prvotní myšlenky až po výsledný tvar, ale i pro ty, kteří se chtějí věnovat herectví, divadlu i tvorbě obecně a chtějí být přirozenými, pravdivými a osobnostně jedinečnými herci a tvůrci.

obsah kurzů

 • dech a hlas
 • řeč a přednes
 • tělo a pohyb
 • improvizace
 • dialogické jednání
 • autorské psaní
 • autorské čtení
 • tvorba autorského představení
 • veřejná prezentace

k čemu kurz směřuje

 • spontaneita
 • autenticita a přirozenost
 • humor
 • nadhled
 • sebepoznání
 • sebe-vědomí
 • komunikace
 • improvizace
 • práce se strachem a trémou
 • veřejná prezentace
 • tvůrčí potenciál
 • spolupráce
 • práce v týmu
 • trpělivost
 • vytrvalost
 • důvěra v proces

ROZVRH

ŠKOLNÉ