Dramaticko-vzdělávací projekty

Nedělní improvizace

9-18 let

Jednou měsíčně v neděli pro děti a mládež z pravidelných  skupin možnost 120 minutové improvizace.  
Záměrem je prohloubit improvizační dovednosti děti a mládeže ze skupin a podpořit vzájemné poznání mezi členy jednotlivých věkových skupin.
Přínos:  - sebepoznání - autenticita - vyjadřovací a komunikační schopnosti - všímavost - hravost - pohotovost - flexibilita - schopnost improvizace a reakce na změny - naslouchání - interakce - práce s chybou, strachem a trémou - partnerství - týmová práce 

Zážitkové autorské psaní

12-18 let

Několikrát ročně 120 minutová komentovaná meditativní procházka po Praze podpořená výběrem textů k zamyšlení k vybranému tématu spojená s autorským psaním. Výběr z napsaných textů se čte na některé z našich akcí. 
Záměrem je inspirovat zajímavým místem a vybranými myšlenky a texty a následná dovednost vnitřní prožitek, myšlenky a pocity sdělit skrze autorský text. 
Přínos: - koncentrace - kultivace psaného projevu - přemýšlení a reflexe - schopnost sdělování skrze autorský text - nové podněty, informace a inspirace

Čaj o páté

13-22 let

Čtení na pokračování zajímavých textů, myšlenek a knih, následná diskuze.
Jednou měsíčně se otevírá prostor pro účastníky pravidelných skupin od 13-22 let pro společné čtení zajímavých textů a následnou diskuzi.
Záměrem je přiblížit mládeži zajímavé texty filozofů, státníků, pedagogů, myslitelů, humanistů, básníků. Hledat nové pohledy na daná témata a podpořit v mladé generaci kritické myšlení. K čtení vybrané texty např. od Václava Havla, Chalil Gibrana, Martina Bubera, Antoine de Saint-Exupéryho, T.G. Masaryka, Mileny Jesenské, Karla Čapka a dalších.
Přínos: - rozvoj kritického myšlení - schopnost vyjadřování, sdělování myšlenek - umění vést dialog - seznámení s myšlenkami zajímavých osobností - komunikace