Vosí hnízdo

V rámci Laboratoře působí divadelní soubor mladých Vosí hnízdo. Členové souboru jsou starší mládež a absolventi TALENT drama studia od 15-ti let, kteří mají hlubší zájem o autorskou tvorbu a divadlo. Soubor vznikl v roce 2020 na popud mladé generace, která cítila potřebu zabývat se palčivými otázkami nastupující generace, hledat jejich jevištní ztvárnění a převádět je do autorských představení. Představení se hrají pravidelně v divadelní klubovně multikulturního paláce Vzlet v Praze ve Vršovicích především před mladým divákem, po kterých následuje diskuze mezi tvůrci a diváky. Autorská představení s diskuzí otevírají generační dialog mezi mladými lidmi.