Vršovický festival talentů

radost – kreativita – dialog

Vršovický festival talentů je základním projektem TALENT drama studia, v rámci kterého jsou prezentována především absolventská autorská představení všech skupin TALENT drama studia, od nejmenších dětí až po dospělé. A to vždy na konkrétní téma společné pro všechny skupiny, které odráží idee Talentu, což je sebepoznání, existenciální a mravní hodnoty. Skupina dané téma podrobuje ročnímu zkoumání tak, aby závěrem bylo jejich autorské představení.

Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 10. Děkujeme.

Foto: Alice Bochňáková, Filip Koršinský, Daniel Prouza, Lukáš Svoboda