O nás

TALENT drama studio je studiem dramatiky, herectví, autorské tvorby a divadla pro děti, mládež a dospělé, které provozuje svoji činnost v pražských Vršovicích. Hlásíme se k autorskému pojetí studia herectví a divadla na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Studium herectví, autorské tvorby a divadla pojímáme jako celostní učení skrze volnou dramatickou hru, dialogické jednání, studium hlasu, řeči, pohybu, autorského psaní a čtení. Snažíme se jít do hloubky, objevovat lidskou a potažmo hereckou autenticitu, osobnost, podporovat a aktivovat v lidech vlastní tvorbu (psaní, režii, herectví), narušovat a překračovat komfortní zóny, vychovávat člověka sebe-vědomím a sebepřijetím. Nedílnou součástí studia je rozvoj kritického myšlení formou diskuzí nad texty, schopnosti sebevyjádření skrze reflexe a připomínky  a rozvoj kreativity procesem, které autorská tvorba nabízí.

Základem naší dramatické pedagogiky je disciplína Dialogické jednání, která vychází z volné dramatické hry, tj. nejsou dané limity, zadání a omezení. Člověk zakouší sám sebe ve volném prostoru a určitém čase. Dialogické jednání aktivuje v člověku hru a hravost, které člověka uzdravují a osvobozují. Je vnímavější k sobě i jiným, víc sobě rozumí a chápe, což má za následek, že se stává koncentrovanějším a vědomějším ve svém životě. Dialogické jednání je komplexní disciplína, kterou podporujeme v našem studiu dalšími psychosomatickými cvičeními na hlas, řeč, pohyb. Člověk se neučí techniku, tj. dostat nějakému předem stanovenému cíli, ale naopak, odkrývá nánosy, zbavuje se masek a falše, nachází svůj původní hlas, tělo a pohyby, řeč jako prostředek sdělování. Místo učení se a nabalování dalších vrstev, vrstvy odhazuje a dostává se do hloubky sebe, objevuje, zkouší a zkoumá, kdo je, kde se nachází a kam ho to dál vede. Tím nalézá svou autenticitu a spontaneitu, navrací se ke svému přirozenému jednání a objevuje schopnost vědomé a zralé existence, reflektivnosti, schopnosti zpětné vazby a dialogického principu v životě i tvorbě.

 

Základní projekty naší činNosti:

kurzy

V rámci kurzů nabízíme dětem, mládeži a dospělým jednak kurzy divadelní, jehož součástí je příprava autorského představení, tj. tvůrčí proces od prvních diskuzí, psaní autorských textů až po závěrečné představení, tak i kurzy herectví, jehož základní myšlenkou je výchova mladého člověka k osobnostnímu herectví: autentickému, přirozenému a zralému hereckému projevu. V rámci kurzů pracujeme i s uzavřenými skupinami odborníků a nabízíme i individuální lekce herectví a veřejného vystupování.

laboratoř

Součástí laboratoře je každý účastník pravidelných kurzů. V rámci laboratoře se mohou žáci a studenti zúčastňovat dalších dramaticko-vzdělávacích formátů jako jsou např. Nedělní improvizace, Zážitkové autorské psaní nebo Čaj o páté. Součástí Laboratoře je i divadelní soubor mladých Vosí hnízdo složený z našich absolventů a studentů s hlubším zájmem o autorskou tvorbu a divadlo. Vybraná představení mládeže se hrají pravidelně v divadelní klubovně multikulturního paláce Vzlet v Praze ve Vršovicích. 

festival 

Vršovický festival talentů je základním projektem TDS, v rámci kterého jsou prezentována absolventská představení všech skupin na určité předem dané téma. Snahou našeho již tradičního interaktivního festivalu je vytvořit společný prostor pro radost, tvorbu a sdílení. 

terapie dramatikou

Skupinová terapie dramatikou, autorskou tvorbou a divadlem pro děti a mládež 13-18 let. U terapeuticko-sebepoznávací skupiny se zaměřujeme na proces: vztahy ve skupině, sociální vazby, strachy, bloky, pocity nedostatečnosti, zažité obranné mechanismy, které se skrze hru vynořují i léčí.