Platby

2023/2024

Dramaticko-divadelní kurzy
12.500,- Kč/školní rok. Úplata probíhá ve dvou splátkách. Září-leden v celkové výši 6250,- Kč (splatnost 14.9.2023), za období únor-červen 2023 v celkové výši 6250,- Kč (splatnost 31.1.2024). Platba proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010. Pozn. pro příjemce: jméno účastníka kurzu.

Herecký kurz
I. Běh (2.10.2023- 29.1.2024), 16 lekcí
II. Běh (5.2.2024- 20.5.2024), 16 lekcí
7200,- Kč/16 lekcí. Platba proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010. Pozn. pro příjemce: jméno účastníka

Individuální kurzy
1000,- Kč/60 min. Platba proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010. Pozn. pro příjemce: jméno účastníka kurzu.

Terapie dramatikou (od 2023/2024)
Pravidelná skupina + úvodní setkání: 14.400,- Kč/16 lekcí (90 min) + úvodní setkání 3x60 min, Platba proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010. Pozn. pro příjemce: jméno účastníka terapie.
Jednorázové setkání: 1800,- Kč (3x60 min), Platba proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010. Pozn. pro příjemce: jméno účastníka terapie.

STORNO:
JEDNORÁZOVÉ SETKÁNÍ-WORKSHOP
100% storno poplatek v případě zrušení ze strany účastníka v době 0-12 hodin před začátkem.
50% storno poplatek v případě zrušení ze strany účastníka v době od 12-24 hodin před jejich začátkem.
PRAVIDELNÉ KURZY (TERAPIE)
Po zaplacení platby za dané období se po zrušení docházky ze strany účastníka, platba za dané období nevrací. U absence nevzniká nárok na vrácení úplaty za absentované hodiny.