Divadelní kurzy

PODCAST: Zápis a co znamená talent

Divadelní roční kurzy jsou určené pro děti od 7 let až po mladé dospělé. Využíváme celostní přístup v dramaticko-pedagogickém procesu. Jde nám o rozvoj celého člověka s jeho somatikou a psychikou, jejich vzájemný soulad a rozvoj osobnosti mladého člověka směrem k zralosti, svobodě a odpovědnosti. Významnou součástí pedagogiky je tvůrčí proces zakončený autorským představením nebo výstupem prezentovaným na Vršovickém festivalu talentů. Účastníci pravidelných skupin jsou součástí LABORATOŘE, v rámci které se konají další dramaticko-vzdělávací lekce, pro účastníky pravidelných kurzů zdarma nebo se slevou.

Rozvrh 2023/2024

Platby

V případě zájmu se hlaste na: info@talentdrama.cz

Skupiny a jejich autorskou tvorbu se snažíme vést s odkazem na zakládající osobnosti českých malých divadelních forem v šedesátých letech 20. století, jejichž tvorba oslavovala svobodu, pravdu a humor. Autorská divadla,  kdy protagonisté bývali zároveň i autory představení, patřilo např. Divadlo na Zábradlí, Divadlo Semafor, Činoherní klub, Divadlo Za branou, Divadlo Járy Cimrmana, Ypsilonka, Ne-divadlo a Text-appealy Ivana Vyskočila. Byly to malé scény, které vznikaly v pasážích a kapacita byla několik desítek diváků, avšak poetika a autentičnost jejich představení se hluboko vrývala do srdcí, myšlení a životů diváka.

7 skupin rozdělených dle věku (7-22 let)

září-červen

1 x týdně 90 min

závěrečné autorské představení

hlas – řeč a přednes – tělo a pohyb – autorské čtení – autorské psaní – herectví – autorská tvorba a divadlo – dialogické jednání – improvizace – diskuze

info@talentdrama.cz

Rozvrh 2023/2024 Platby

Skupiny: Rarach, Ohnivák, Lotrandovci, GEN-TECH, Rozmach, Spektákl, XOXO
Lektor: Erika Merjavá (Spektákl, XOXO, Vosí hnízdo: Erika Merjavá, Jiří Ondra)
Autorské představení tvoří děti a mládež sami pod dohledem lektora (režiséra), nedostávají hotové texty, ale představení tvoří společně v průběhu procesu (od diskuzí, psaní textů, improvizací, přes společné hledání obsahů i forem až po finální tvorbu a herecké ztvárnění)
Závěrečné představení je prezentované v rámci Vršovického festivalu talentů
Pro koho jsou kurzy určené: 
- kdo chce autenticky a uvolněně veřejně vystupovat, prezentovat a jednat
- kdo se chce naučit pracovat se strachem a trémou
- kdo chce otevřít v sobě kreativitu a nové možnosti
- kdo se chce naučit kultivovanému řečovému a psanému projevu
- kdo chce objevit v sobě tvůrčí možnosti a podílet se na tvorbě vlastního představení
- uchazeče na střední a vysoké herecké  a divadelní školy
K čemu vedou:
- sebe-vědomí
- sebepoznání
- komunikaci
- flexibilitě
- kreativitě
- tvorbě
- ke kultivovanému řečovému a psanému projevu
- schopnosti sdělovat své myšlenky a pocity skrze vlastní texty
- uvolněnosti ve veřejném vystupování a jednání
- autentickému a pravdivému projevu 
- autentickému a pravdivému hereckému projevu a hereckému vystupování
- schopnosti pracovat v týmu
- uvědomit si své přednosti a silné stránky
Kurz učí:
- reagovat na podněty a kritické situace
- improvizovat a nacházet nová řešení
- uvolněně a pravdivě veřejně vystupovat a prezentovat
- pracovat se strachem a trémou
- přirozeně herecky jednat a existovat na jevišti
- kreativně pracovat a tvořit
- vytvářet vlastní autorská díla (naučit se proces tvorby od prvotní myšlenky až k hotovému tvaru)
- psát, sdělovat a přednášet texty, veřejně prezentovat a vystupovat