Terapie dramatikou

SKUPINOVÁ TERAPIE DRAMATIKOU, AUTORSKOU TVORBOU A DIVADLEM pro věk 13-18 let

Hra, dramatika a autorství uvolňují, léčí, osvobozují, uzdravují a zpevňují. Dělají člověka tvořivým a zdravým jedincem.

Skupinová terapie dramatikou, autorskou tvorbou a divadlem pro děti a mládež 13-18 let. Bolesti a zranění dětí a mladých se v našem pojetí terapie vynořují a léčí dramatickou hrou, autorskou tvorbou, psychosomatickými disciplínami zaměřenými na tělo, hlas a řeč. Jde o práci s vnitřním prožitkem, který má pro člověka ozdravný proces. Jde o zapojení celého člověka, s jeho somatikou i psyché. Ve skupinové terapii se zaměřujeme na ozdravný proces skrze hru, dramatiku, dialogické jednání, práci s hlasem, tělem a řečí, vyjadřování pocitů a myšlenek řečí, kreslením a psaním. Vše s důrazem na zvědomování, individuální i skupinové reflexe a diskuze.

I. BĚH: 19.9.-9.1.2024

30% SLEVA pro prvních 5 zájemců

19.9.2023-9.1.2024

16×90 min + úvodní setkání 16.9.2023, 10:00-13:00

Vedení setkání: Doc. Vladimír Chrz (psycholog), Erika Merjavá (divadelnice, divad. pedagog)

max 8 účastníků

-relaxace – meditace – imaginace – vědomá práce s pozorností – dech a hlas – tělo a pohyb – řeč – dialogické jednání – dramatická hra a improvizace – kreslení – psaní – skupinové a individuální diskuze a rozhovory – skupinové a individuální reflexe

V případě zájmu se hlaste na info@talentdrama.cz

Platby

Rozvrh

Pro koho je terapie dramatikou určená:
- strach a bloky z veřejného projevu 
- strach z nepřijetí
- strach ze selhání 
- strach z důvěry
- strach z autenticity
- absence sebeúcty a sebepřijetí
- absence sebe-vědomí a sebe-důvěry
- neschopnost soustředění a koncentrace
- neschopnost práce v týmu
- pocity nedostatečnosti
- uzavřenost v komunikaci

K čemu terapie dramatikou vede:                            
- koncentraci                                     
- všímavosti a pozornosti                               
- sebepoznání, sebedůvěře a sebepřijetí                        
- zvládání strachu, trémy a stresu                          
- uvolňování bloků a úzkostí                             
- radosti z objevování a otevírání tvůrčích možností                 
- radosti z objevování svých schopností, dovedností a talentů            
- komunikaci                                     
- týmové práci                                    
- kreativitě                                     
- improvizaci v nepříjemných životních situacích
- kultivaci
- přirozenosti
- empatii
- sociální interakci