Erika Merjavá

Vystudovala v roce 2014 Kreativní pedagogiku na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Docházela na studium Dramaterapie na Akademii Alternativa Olomouc. Je absolventkou VŠE Praha. Divadlu se věnuje od roku 2001, nejdříve několik let jako činoherní herečka, šansoniérka, v roce 2009 zakladatelka dětského divadelního studia Dětský talent, za který v roce 2016 získala 3. místo v soutěži Česká spořitelna Živnostník roku v Pražském kraji. Postupem času se začala přiklánět k hlubšímu studiu herectví a dramatiky, psychosomatickým disciplínám, propojování s různými metodami a přístupy. Nejvíce jí ovlivnilo a stala se lektorkou Dialogického jednání s vnitřním partnerem profesora Ivana Vyskočila, patří k úzkému okruhu jeho studentů. V divadelní tvorbě jí začala zajímat otevřená autorská tvorba a představení, která vznikají především skrze somatiku a její projevy, spontánně a přirozeně, a to schopností vnímat-naslouchat-sledovat-komunikovat, také zkoumá hranice mezi divadlem a jinými uměleckými odvětvími (především poezie, próza, hudba, storytelling atp). Erika kromě hraní, pedagogiky, zpívání, psaní a produkci iniciovala různé komorní jevištní formáty jako setkávání umělců, nebo kabarety a večery s propojováním hudby, prozaických i básnických textů s improvizací. V roce 2016 Dětský talent transformovala na neziskovou organizaci TALENT drama studio, z.s. Věnuje se dalšímu studiu a zkoumání Dialogického jednání v různých vývojových stádiích, dramatické a divadelní tvorbě a vytváření TALENT drama studia jako herecké a dramatické školy jako líhní profesně, lidsky a společensky zajímavých osobností. Erika se také věnuje psaní vlastních autorských textů a tvorby autorských představení.