Herecké kurzy

Studium herectví jinak = z podstaty

Hlásíme se k pojetí studia herectví na Katedře autorské tvorby a pedagogiky na KATaP DAMU. Výchovu člověka jako herce zakládáme na celostním učení prostřednictvím dlouhodobého zkoušení hlasu, řeči, pohybu, dialogického jednání a dalších psychosomatických disciplín.

I BĚH: Herectví z PODSTATY

DIVADELNÍ a FILMOVÉ OSOBNOSTNÍ A TVOŘIVÉ HERECTVÍ

2.10.2023- 29.1.2024, 16 lekcí x 90 min

Pro věk. kategorii 13-22 let

Lektoři: filmová režisérka Viktoria Rampal Dzurenko, divadelní režisér Jiří Ondra, divadelní pedagožka a herečka Erika Merjavá

Cíl kurzu: Prvky divadelního a filmového herectví. Herectví z podstaty. Hledání pravdy a autenticity v člověku. Psychosomatický a celostní přístup. Osobnostní a tvořivé herectví.

Prostor ve Vršovickém divadle Mana

V případě zájmu se hlaste na: info@talentdrama.cz

Platby, Rozvrh

V čem jsou naše kurzy jiné:
- neučíme techniku, učíme v sobě objevovat herce, specifičnost našeho hereckého projevu 
- objevujeme hloubku a autenticitu hereckého projevu skrze psychosomatiku 
- hledáme vlastní herecké bytí a autentičnost bez masek, abychom pak mohli autenticky jednat a pravdivě být jinou postavou 
- učíme se jak navazovat vždy znovu komunikaci v hereckém vztahu 
- objevujeme vlastní hloubku a podstatu, abychom pak mohli objevovat a být pravdivě a tvořivě jinými postavami
Herecký projev bude: /živý /osobnostní /pravdivý /tvořivý /uvolněný
Náplň kurzu: psychosomatický přístup k práci s hlasem, tělem a pohybem, práce s textem, sdělováním a přednesem textu, autorské čtení, Dialogické jednání s vnitřním partnerem, improvizace, filmové herectví a herecká práce s kamerou, herecká propedeutika
Pro koho jsou určené: 
- kdo chce být autentickým a přirozeným hercem
- kdo chce uvolněně a přirozeně veřejně vystupovat, prezentovat a jednat
- kdo se chce naučit pracovat se strachem a trémou
- kdo chce mít kultivovaný řečový projev, gestiku a pohyby těla
- kdo chce otevřít v sobě kreativitu 
- pro zájemce o herectví
- mladé herce hrající ve filmech a divadlech
- uchazeče na střední a vysoké herecké školy
K čemu vedou:
- sebe-vědomí
- sebepoznání
- komunikace
- flexibilita
- kreativita
- uvolněnost ve veřejném vystupování a jednání
- autentický a pravdivý projev 
- autentický a pravdivý herecký projev a herecké vystupování
Kurz učí:
- reagovat na podněty a kritické situace
- improvizovat a nacházet nová řešení
- uvolněně a pravdivě veřejně vystupovat a prezentovat
- pracovat se strachem a trémou
- přirozeně herecky jednat a existovat na jevišti a před filmovou kamerou
- kreativně herecky pracovat (přijímat a zpracovávat podněty a připomínky, jednání v situaci