Laboratoř

SOUBOR-PŘEDSTAVENÍ-vzdělávání

Tvořivost a vzdělání vedou člověka ke svobodě, jsou zbraní proti strachu. Zatímco v rámci pravidelných dramatických skupin aktivujeme u dětí a mládeže především tvořivost a podněcujeme v nich autorství a zájem, v laboratoři jdeme ještě dál. Zaměřujeme se na mládež, tedy na věkovou skupinu, která je schopna hlouběji pracovat se zpětnou vazbou, která objevuje a hledá, nabourává, ptá se a tvoří. Mladým lidem poskytujeme prostor pro hlubší studium, vytváříme platformu pro dialog, reflexi, učíme je kritickému myšlení, podporujeme jejich vlastní tvorbu. Tvůrčí zájem a chuť k autorství, které mladí lidi nabyli v mladších skupinách, se v laboratoři stává předpokladem k hlubší autorské výpovědi, dialogu, reflexi a komunikaci.

Divadelní soubor mladých Vosí hnízdo

Více

Repertoárová představení

Více

dramaticko-vzdělávací projekty laboratoře

Dramaticko-vzdělávací projekty

Více