Organizační řád 2022/2023

Kurzy Talent drama studia (dále TDS)

Talent drama studio je hereckým studiem a studiem autorského divadla. V rámci kurzů organizuje Talent drama studio  pravidelné jednoleté kurzy  herectví a autorské tvorby pro děti od pěti let až po dospělé, jednorázové workshopy, nedělní improvizace a zážitkové autorské psaní. Pravidelné kurzy jsou prováděny jednou týdně v rozsahu 90 – 120 minut, v níž je zahrnuta i 5 až 15 minutová přestávka. Ostatní formáty jsou jednou měsíčně nebo v nepravidelných intervalech.

1/ Rozvrh

Pravidelní jednoleté kurzy jsou rozděleny do 7 hlavních skupin:

ROZVRH

NázevDenČasVěkLektorCena
RarachPondělí, v Maně15:15-16:457-9 letAsistent+Erika Merjaváviz Školné
LotrandovciPondělí, v Maně17:00-18:3011-13 letErika Merjaváviz Školné
No nameÚterý, v Maně15:00-16:305-7 letAsistent+Erika Merjaváviz Školné
RozmachÚterý, v Maně16:45-18:1513-15 letErika Merjaváviz Školné
SpektáklÚterý, v podkroví Mana18:30-20:0015-18 letErika Merjavá, Jiří Ondraviz Školné
OhnivákČtvrtek, v Maně15:15-16:459-11 letErika Merjaváviz Školné
XOXOČtvrtek, ve Vzletu17:00-18:3015-18 letErika Merjavá, Jiří Ondraviz Školné
Vosí hnízdo
divadelní soubor mladých
Čtvrtek, ve Vzletu19:00-20:30od 17-ti letErika Merjavá, Jiří OndraBez školného

Místem provozování kurzů je Vršovické divadlo Mana, Moskevská 34/967, Praha 10 nebo kulturní palác Vzlet, Holandská 669/1, Praha 10 – Vršovice

Kurzy probíhají v období od 12. září 2022 do 22. června 2023.

Lekce se nekonají v období celorepublikových školních prázdnin (s výjimkou jarních prázdnin), a dále ve dnech státem uznaných státních svátků, nebo jiných dnů pracovního klidu. Tato skutečnost nemá vliv na výši úplaty stanovené dle následujícího odstavce. 

2/ Školné

Skupina No-name: 10.000,- Kč/školní rok. Úplata probíhá ve dvou splátkách. Září-leden v celkové výši 5000,- Kč (splatnost 14.9.2022), za období únor-červen 2023 v celkové výši 5000,- Kč (splatnost 31.1.2023). Způsob platby proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010.

Skupiny Rarach, Ohnivák, Lotrandovci, Rozmach, Spektákl, XOXO: 12.000,- Kč/školní rok. Úplata probíhá ve dvou splátkách. Září-leden v celkové výši 6000,- Kč (splatnost 14.9.2022), za období únor-červen 2023 v celkové výši 6000,- Kč (splatnost 31.1.2023). Způsob platby proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010.

On-line výuka je plnohodnotnou alternativou k osobní výuce. Kdykoliv v průběhu školního roku 2022/2023 může dojít k přesunu osobních lekcích na on-line lekce, a to oznámením nejpozději 2 hod před konáním lekce. Přesun na on-line lekce není finančně zvýhodněn, tudíž účastník nepožaduje finanční náhradu za přesun na on-line lekce.

U plateb bankovním převodem je nutné uvádět do poznámky jméno dítěte/účastníka a jako Variabilní symbol datum narození. (Např. datum narození: 1.12.2001, VS: 01122001)

Po přihlášení na kurz nemá účastník/rodič právo na vrácení adekvátní finanční částky za absentovanou lekci.

V případě ukončení docházky ze strany účastníka (dítěte), nebo při rozvázání spolupráce z důvodu porušení Organizačního řádu ze strany účastníka (dítěte), nevzniká právní nárok na vrácení úplaty, ani její poměrné části, které spadá do období plateb. V případě porušení pravidel Organizačního řádu ze strany TALENTU vzniká účastníkovi (rodiči) právní nárok na vrácení poměrné  části úplaty, kterou účastník (rodič), za příslušné období TALENTU zaplatil.

3/ Zrušení nebo pověření lekce

TALENT drama studio může lekci přeložit na jiný termín, přesunout na on-line lekce nebo zrušit a nabídnout adekvátní náhradu.

TALENT může pověřit vedením hodiny jiného způsobilého lektora.

 4/ Komunikace

Komunikace  je prostřednictvím webu INTERNI  (heslo je dodáno e-mailem) nebo e-mailem. Pouze v nutném případě jsou informace rozesílány formou SMS zprávy. Pokud účastník (rodič) na zprávu neodpoví, TALENT vychází z předpokladu, že účastník (rodič) je se zprávou srozuměn.

5/ Docházka a absence

Práce je kontinuální na celou sezónu. Když se účastník (dítě) rozhodne kurz navštěvovat, studio předpokládá, že jde o vážný zájem účastníka úspěšně ukončit studium. Dobrovolná je účast na závěrečných absolventských autorských výstupech. Účastník oznámí svojí účast včas dle požadavků studia. 

Účastník (rodič) je povinen omluvit absenci (absenci dítěte) před hodinou na mobil: 604 185 631, nebo mailem na info@talentdrama.cz. Mailem jen v případě, že se absence omlouvá min. 5 hod před začátkem vyučování.

Docházka je stanovena na:

  • 50 % (No name)
  • 60% (Rarach, Ohnivák)
  • 80% (Lotrandovci, Rozmach, Spektákl, XOXO)

V případě nesplnění této docházky může TALENT vyloučit účastníka (dítě) ze závěrečného představení.

 6/ Závěrečné autorské výstupy a představení

Završením kurzu je možnost vytvořit a prezentovat před veřejností vlastní absolventský autorský výstup nebo představení. Závěrečný autorský výstup je dobrovolný.

Závěrečný autorský výstup není povinnou součástí obsahu kurzu a nemá vliv na výši úplaty za kurz.

Termín prezentace závěrečných autorských výstupů nebo představení sdělí TALENT účastníkovi (rodiči) e-mailem s dostatečným předstihem. Tyto termíny jsou závazné.

Účast na mimořádných zkouškách či generálkách, které se konají mimo běžný termín výuky (jsou oznámeny vždy s dostatečným předstihem a po domluvě), jsou pro nácvik pro závěrečnou prezentaci nezbytné. Nezbytná je i účast na posledních čtyřech zkouškách v rámci výuky před závěrečným představením.

7/ Umělecký výkon v oblasti reklamy, filmu, televize

Vytvoří-li dítě/účastník za přispění TALENTU nebo díky zprostředkování TALENTEM umělecký výkon v oblasti reklamy, filmu a televize, náleží TALENTU odměna ve výši 10% (deset procent) z celkové odměny dítěte za poskytnutí práva umělecký výkon užít.

8/ Podmínky při ztrátě či krádeži

TALENT drama studio, Vršovické divadlo Mana ani kulturní palác Vzlet neodpovídají za věci odcizené v prostorech Vršovického divadla Mana a Husova sboru.

9/ Odpovědnost za škodu

Účastník (dítě, doprovod dítěte) je povinen řídit se pokyny pedagoga, udržovat klid a pořádek, chovat se šetrně k zařízení a vybavení Vršovického divadla Mana a multikulturního paláce Vlet, kde probíhá výuka. Za škodu způsobenou účastníkem, dítětem, nebo jeho doprovodem, zodpovídá účastník, rodič nebo zákonný zástupce dítěte.

10/ Aktuální situace  COVID-19

Studio bude vzhledem k aktuální situaci COVID-19 dodržovat nařízení i doporučení vlády a MŠMT. Rodič (zákonný zástupce) účastníka/účastník kurzu je srozuměný s tím, že za úklid a dezinfekci prostorů, kde probíhá výuka, je odpovědná Náboženská obec církve československé husitské Praha Vršovice nebo kulturní palác Vzlet.