Certifikáty

Certifikáty školy herectví a autorského divadla TDS (Talent drama studia)

  • Certifikát o účasti
Pro účastníka Školy Talent drama studia, který nedovršil 15 let:  

Podmínky: 
- 3 roky navštěvoval dramatické skupiny Talent drama studio (počítá se od skupiny Rarach) 
- každou sezónu ukončil účastí na autorském představení 
- splnil určenou docházku

  • Základní certifikát absolventa v hereckých dovednostech
 Pro absolventa Školy Talent drama studia, který dovršil 15 let: 

 Podmínky: 
- 3 roky po sobě navštěvoval dramatické skupiny Talent drama studio  
- každou sezónu ukončil účastí na autorském představení 
- splnil určenou docházku

Absolvent Základního certifikátu má tyto dovednosti:
- autentický a živý herecký projev
- improvizace v nečekaných jevištních situacích
- základní práce s jevištním pohybem, hlasem a řečovým sdělováním
- psaní kratších autorských textů
  • Úplný certifikát absolventa v hereckých a tvůrčích dovednostech
Pro absolventa Školy Talent drama studia 

Podmínky:
- 3 roky po sobě navštěvoval dramatickou skupinu Spektákl nebo D-talent (2 roky v případě, že má Základní certifikát)
- každou sezónu ukončil účastí na autorském představení
- splnil určenou docházku

Absolvent Úplného certifikátu má tyto dovednosti:
 - autentický a živý herecký projev
 - improvizace v nečekaných jevištních situacích
 - práce s jevištním pohybem, hlasem a řečovým sdělováním
 - psaní vlastních autorských textů
 - dramaturgická práce s vlastním i cizím textem
 - vytvoření vlastního autorského představení 
-  aktivní autorská spoluúčast na představení ve skupině