Dětský talent (6-15 let)

Náplň kurzů

Od nejmenšího věku připravujeme děti k samostatné tvorbě a myšlení, která se završuje nejstarší skupinou Spektákl (mládež 15-18 let), kde už naši studenti vytvářejí vlastní autorské představení. Ve všech skupinách dle konkrétního vývojového stádia se pracuje především psychosomatickými disciplínami a cvičeními dramatické výchovy uzpůsobenými tak, aby vedly jednotlivce i skupinu k samostatnosti, kreativnímu myšlení (schopnosti vytvářet vlastní projekty, sdělovat vlastní myšlenky a pocity, hrát si s možnostmi), psaní vlastních textů, k schopnosti improvizace a živého a přirozeného hereckého projevu. Základem naší práce jsou cvičení na vnímání, koncentraci, pozorování, poznávání těla a pohybů, hlasu, precizní a sdělné mluvy a řeči, improvizace, meditace, relaxace, podpora fantazie a obrazotvornosti. Základní disciplínou, která provází všechny skupiny je Dialogické jednání prof. Ivana Vyskočila.

ROZVRH

PO, 15:15-16:45 (děti 6-8 let)         skupina Rarach (lektor Erika Merjavá)
PO, 17:00-18:30 (děti 11-13 let)       skupina Lotrandovci (lektor Erika Merjavá)
UT, 17:00-18:30 (děti 13-15 let)       skupina Rozmach (lektor Erika Merjavá)
ČT, 15:15-16:45 (děti 8-11 let)        skupina Ohnivák (lektor  Erika Merjavá, asistent Lada Marková)

ŠKOLNÉ

9975,- Kč/školní rok 
Platí se 2x ročně (4725,- Kč září-leden, 5250,- Kč únor-červen)

První hodina je zkušební. Když se zájemce rozhodne nepokračovat, lekce se neplatí. Když se zájemce rozhodne pokračovat, zaplatí školné. Pokud potřebuje delší čas na rozhodnutí (max další 2 lekce), zaplatí zvlášť lekce včetně 1. hodiny (lekce 250,- Kč/lekci). Do té doby než se def. rozhodne pokračovat a zaplatí školné, nemá zájemce právo na slevy na workshopy, kurzy a akce Talent drama studia.

Prostor

Studio Vršovického divadla Mana 
Moskevská 34, Praha 10 Vršovice
(Vchod do studia z pravé strany budovy Husova sboru)

Foto

Foto: Alice Bochňáková

Náplň kurzů