Ivan Vyskočil

Ivan Vyskočil byl pedagog, divadelník, spisovatel, filozof, psycholog, ale především člověk, který ovlivnil naší dramatickou pedagogiku s dětmi a mládeží a formu autorského divadla, ke kterému inklinujeme. Autorské divadlo v nejširším pojetí jako alternativa k hlavnímu proudu. Pojetí divadla malých forem, které vznikaly v 60.-tých letech a započaly založením Divadla Na zábradlí. „Na zábradlí je místem, které má určité příběhy. Chtěli jsme si příběhy znovu připomínat a pokusit se navázat na současnost. Tak vzniklo Divadlo Na zábradlí,“ řekl Ivan Vyskočil. Navazujeme v naší tvorbě na autorské divadlo jako příběh, hledání, kde uprostřed stojí člověk, který hledá, ptá se, komunikuje, zajímá se a tím se vytváří společný prostor mezi tvůrcem a divákem. Zajímá nás dialog a to ze vše perspektiv a vztazích.

Velmi podobnou stopu zanechal Vyskočil i v naší pedagogice tak jak jí založil na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Uprostřed stojí člověk. A pokud chce skutečně tvořit ze sebe, aby jeho tvorba odrážela jeho osobnost a byla pravdivá, měl by vědět kdo je a kdo je, se mu ukazuje ve vztahu Já-Ty, v dialogu. Pochopit, že vše je věc dialogu, že nejsem sám, že žiju ve vztahu se sebou samým i dalšími. A k navázání a pochopení slouží studium herectví, tvorby, pedagogiky a vlastně i základního postoji k životu a světu.