Pro veřejnost

Nejbližší akce a termíny

Vršovický festival talentů 

Vosí hnízdo

Klubovna

Nejbližší akce a termíny

Klubovna je místem, kde se setkávají členové TALENT drama studia k dalšímu studiu svých hereckých, dramatických a divadelních dovedností, ke sdílení autorské tvorby, čtení textů, zajímavým přednáškám, která korespondují se směřováním a ideály TALENT drama studia, což jsou sebepoznání-svoboda-komunikace-spolupráce-tvorba. Klubovna je také otevřena nejširší veřejnosti. V rámci ní se organizují: Nedělní improvizace, Zážitkové autorské psaní, jednodenní intenzivní workshopy ve spolupráci s divadelními profesionály a pedagogy (především KATaP DAMU), jako i různá neformální čtení a přednášky.
Nedělní improvizace
Zážitkové autorské psaní
Workshopy
– Přednášky
– Autorská čtení

Klubovna sídlí v komorním prostoru multikulturního paláce Vzlet.