Kurzy herectví

HERECTVÍ

Výchova k osobnostnímu a pravdivému hereckému projevu a přirozené veřejné prezentaci
- od 2023/2024
- 1 skupina pro mládež 13-18 let
- září-červen
- 1 x týdně 90 min.
Obsah lekcí: 
- dech a hlas
- tělo a pohyb
- řeč, mluva, přednes
- autorské čtení
- improvizace
- dialogické jednání 
Pro koho jsou určené: 
- kdo chce autenticky a uvolněně veřejně vystupovat, prezentovat a jednat
- kdo se chce naučit pracovat se strachem a trémou
- kdo chce otevřít v sobě kreativitu a nové možnosti
- mladé herce hrající ve filmech a divadlech
- uchazeče na střední a vysoké herecké školy
Ideální absolvent kurzu:
- sebe-vědomí
- sebepoznání
- komunikace
- flexibilita
- kreativita
- uvolněnost ve veřejném vystupování a jednání
- autentický a pravdivý projev 
- autentický a pravdivý herecký projev a herecké vystupování
Je schopen:
- reagovat na podněty a kritické situace
- improvizovat a nacházet nová řešení
- uvolněně a pravdivě veřejně vystupovat a prezentovat
- pracovat se strachem a trémou
- přirozeně herecky jednat a existovat na jevišti
- kreativně herecky pracovat (přijímat a zpracovávat podněty a připomínky)
Rozvrh
Školné