Dialogické jednání

Kurz Kontemplace/Dialogické jednání     8.3.2020           10:00-17:30     
                    29.3.2020
                    3.5.2020
                    13.6.2020
Dialogické jednání je komplexní psychosomatická disciplína, která pracuje s hlasem, tělem a řečí. Otevírá v člověku schopnosti jako je pozorování, vnímání, naslouchání, práce s vnitřním chaosem a strachem, otevřenost, sebepřijetí, spolupráce, dialog, schopnost nadhledu. Jde o hru s vnitřním partnerem, která dostává zkoušejícího do světa vlastních paradoxů. Člověk s praktikováním Dialogického jednání více a více pociťuje touhu po hře, jako bytostné touze hrát si a být ve hře, bezúčelové, svobodné, radostné, dialogické. DJ vede: Erika Merjavá. Autor disciplíny: Prof. Ivan Vyskočil.Kurz Dialogické jednání s vnitřním partnerem a Kontemplace v Karmelu Edith Steinové.
 
Cena: 1000,-Kč/celý den (sleva 500,- Kč)                    
Lektor:    Erika Merjavá
Kde:     Karmel Edith Steinové
Přihlášky na: karmelitky@gmail.com

Zajímavé stránky k Dialogickému jednání a Otci disciplíny prof. Ivanu Vyskočilovi

Ivan Vyskočil
Rozhovor s prof. Ivanem Vyskočilem O Dialogickém jednání na ČRo
O Dialogickém jednání
Rozhovor s prof. Ivanem Vyskočilem na ČRo o smyslu života a víře

Reference lektorky

K sobě skrze Autorské divadlo a Dialogické jednání