Kurzy pro firmy

Nabízíme workshopy osobnostního rozvoje pro zaměstnance vaší firmy: kreativita/veřejná prezentace/vnitřní relaxace.

 •Dvouhodinový blok •Denní workshop •Dvoudenní workshop  

Cíl: workshopů: objevovat nové osobnostní možnosti a potenciály probouzející kreativitu, schopnost improvizace v neočekávaných a nových situacích, vést dialog a komunikaci, práce s tlakem, stresem a trémou, otevřenost k novým a neotřelým přístupům, probouzení zvědavosti, zájmu, radosti a schopnosti vytvořit si prostor k vnitřní relaxaci. Dílny pomáhají předejít syndromu osobnostního či profesního vyhoření.

Přínos pro firmu: kreativní, uvolnění, vnitřně relaxovaní zaměstnanci se schopností přirozené veřejné prezentace, komunikace, improvizace v nepředvídatelných a neočekávaných situacích se zájmem o hledání nových možností a přístupů.

Více níže v Nabídce TALENT drama studia