Náš příslib dárcům

Našim dárcům, bez nichž bychom nikdy nemohli dělat to, co děláme, se snažíme poskytovat co nejkvalitnější péči a podporu.  Nasloucháme Vašim podnětům a přáním. Všechny dary a finanční podporu odpovědně využíváme a transparentně vyúčtováváme.

Díky vaší podpoře jsme byli schopni v uplynulých letech výrazně rozšířit naše projekty, přinést nové myšlenky a postupy, rychleji reagovat na potřeby komunity, rozšířit spektrum našich divadelních představení a projektů.