Nedělní improvizace

pro děti a mládež 9-18 let

Kalendář akcí

Nedělní improvizace se konají jednou měsíčně, poslední neděli v měsíci od 15:00-17:00 hod pro děti a mládež od 8-18 let. Pro účastníky pravidelných kurzů jsou zdarma v rámci dalšího hereckého a dramatického vzdělávání. V jarních měsících se setkáváme v zahradách vršovického TJ Sokol, jinak ve vnitřních prostorách Vršovického divadla Mana nebo multikulturního paláce vršovického Vzletu. Lektoři nedělních improvizací jsou: Jiří Ondra (divadelní režisér, pedagog), Erika Merjavá (divadelnice, pedagožka)