Lidé

foto-andersen-54

Zuzana Bauerová – projektové řízení, fundraising, výtvarná a grafická spolupráce v TALENT drama studiu

Historička umění a konzervátorka-restaurátorka malby. Vystudovala dějiny umění na Komenského univerzitě v Bratislavě (1999), Vysokou školu výtvarných umění – obor restaurování malby (1999), v postgraduálním studiu na Academia Istropolitana Nova (2000) se věnovala oboru Conservation management. Titul Ph.D. v oboru teorie a dějiny umění získala na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2009). Přednáší na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, působí na Akademii múzických umění v Praze a zároveň víc jak 13 let i jako koordinátorka projektů v oblasti ochrany a využívání kulturního bohatství. Tým TALENT drama studio doplňuje zejména koordinací aktivit zaměřených na využívání finančních zdrojů pro podporu nadstavbových projektů spolku, přípravou strategických dokumentů rozvoje spolku a výtvarnou spoluprací s dalšími členy.

  • Jiří Ondra – divadelní režisér, lektor a režisér Spektákl (TALENT drama studio)

ali_8442

Vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU a Teorii a dějiny dramatických umění na UP Olomouc. Od roku 2013 je také režisérem a dramaturgem Divadla Rozmanitostí v Mostě. Spolupracoval s divadelními skupinami Lampion Kladno, Klicperovo divadlo Hradec Králové, Horácké divadlo Jihlava, Teatr Novogo Fronta, Divadlo Letí  a další. Má dlouholeté zkušenosti s vedením dramatických i dramaterapeutických kroužků a skupin. Od sezóny 2013/2014 až do současné doby spoluvede s Erikou Merjavou divadelní soubor mládeže Spektákl. V současné době společně s Erikou režírují představení ve Vršovickém divadle Mana Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Marek Solmeš Srazil – kytarista, zpěvák, spisovatel, pedagog, textař a skladatel, lektor a muzikant No name, Dětský talent (TALENT drama studio)

ali_8812

Vystudoval předškolní a mimoškolní pedagogiku. Již od svých 14 let zasvětil svůj život dětem. Spolupracuje s několika MŠ v Praze, vede dětské hudební kroužky, „Šolmesův dětský klub“. Učí děti na kytaru. Je hlavním vedoucím turistického oddílu Vlčata a vedoucím kapely The Ignu. Vydal několik autorských knih: Pohádky do postýlky, Pohádky do postýlky 2, Žlabák a Žlabanda, povídky Pod okny a Neotenie a sbírku básní Od Máje do podzimu. Vydal CD pro děti – Šolmes dětem a Šolmes malým i velkým.

  • Andrea Dorušková – scénografka a kostýmní výtvarnice TALENT drama studio a Imaginárium H. Ch. Andersena

foto-andersen-46

Má několikaleté zkušenosti na pozici manažera komunikace pro produkční filmovou a reklamní společnost Dawson Production. Kromě vedení projektů propagace a komunikace měla na starost výtvarnou a kreativní prezentaci společnosti na českém i zahraničním trhu a dále kreativní realizace několika projektů pro společnost zabývající se dekorováním interiérů a architekturou zahrad – Mario Wild Flowers. Devět let intenzivně spolupracuje s dramatickým spolkem pro děti Dětský talent a vytváří scénografii a kostýmy pro většinu z jeho inscenací. V současné době se intenzivně zajímá o studium dětského divadla a o funkci jeho výtvarné složky v celku inscenace. Ve svém přístupu se orientuje především na pedagogicko-psychologický vzdělávací přesah scénografie a na vjem, pohled a postoj malého diváka, tzv. Edukace. Připravila pro TALENT drama studio výtvarné provedení imerzivního představení Imaginárium H. CH. Andersena.

  • Hana Sršňová – asistent lektora 

 

 

 

 

 

Asistentka ve skupině Ohnivák. Prošla si skupinou Spektákl TALENT drama studio. Zajímá se o autorské divadlo a jeho další studium na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

  • Hana Dvořáková – výtvarnice, scénografie, kostýmy

Spolupracovala na absolventských představeních Dětského talentu – Vršovický festival talentů v roce 2017. Jejím největším počinem byl návrh a tvorba kostýmů pro Oscarový film Who is who in mycology?  (Studentský Oscar 2017, režie Marie Dvořáková)