Osobnostní herectví

prezenčně/on-line (dle domluvy)

čas dle domluvy

osobně nebo online Zoom meeting

– hlas – řeč a přednes – tělo a pohyb – dialogické jednání – práce s textem – improvizace, herecká propedeutika

info@talentdrama.cz

Platby

Lektor: Erika Merjavá
K čemu kurz vede:
- k živému, pravdivému a přirozenému hereckému projevu
- kultivovanému řečovému, hlasovému a tělovému jednání
- k osobnostnímu, kreativnímu a autorskému přístupu a jednání v herecké tvorbě
- k sebepoznání, sebe-vědomí a sebepřijetí
- schopnosti pracovat se strachem, trémou a vnitřními bloky
- k nacházení a rozšiřování svých osobnostních potenciálů pro hereckou práci
- k herecké kreativitě
- k schopnosti improvizovat
- ke koncentraci a soustředění
- k přirozené a uvolněné veřejné prezentaci 
- k objevení vlastní kreativity