Pedagogika TDS podle věkových skupin

Pedagogika dětí 7-15 let

Skupiny: Rarach, Ohnivák, Lotrandovci, Rozmach, GEN TECH
Připravujeme děti k samostatné tvorbě a myšlení, která se završuje nejstaršími skupinami: XOXO, Vosáci a Spektákl (15-22 let), kde už naši studenti vytvářejí vlastní autorské představení. Ve všech skupinách dle konkrétního vývojového stádia se pracuje především psychosomatickými disciplínami a cvičeními dramatické výchovy uzpůsobenými tak, aby vedly jednotlivce i skupinu k samostatnosti, kreativnímu myšlení (schopnosti vytvářet vlastní projekty, sdělovat vlastní myšlenky a pocity, hrát si s možnostmi), psaní vlastních textů, k schopnosti improvizace a živého a přirozeného hereckého projevu. Základem naší práce jsou cvičení na dech, vnímání, koncentraci, pozorování, poznávání těla a pohybů, hlasu, precizní a sdělné mluvy a řeči, improvizace, meditace, relaxace, podpora fantazie a obrazotvornosti. Základní disciplínou, která provází všechny skupiny je Dialogické jednání s vnitřním partnerem.

Žáci a studenti těchto skupin jsou součástí některých projektů laboratoře Vosí hnízdo

Pedagogika 15-22 let

Skupiny: XOXO, Spektákl, Vosáci
V těchto skupinách se završuje pedagogika z předchozích skupin vedoucí k samostatné tvorbě a myšlení. Naši studenti by měli být schopni vytvořit vlastní autorské představení, kriticky a samostatně myslet, vytvářet projekty, vést diskuze, umělecky se vyjadřovat, mít dobrý řečový a psaný projev, zajímat se o veřejné a společenské věci. V této skupině se pracuje jako se základní disciplínou Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Dialogické jednání doplňují další psychosomatické disciplíny zaměřené na pohyb, hlas a řeč, autorské psaní a čtení, diskuze nad vybranými texty. Studium je doplněné cvičeními dramatické výchovy a tvorby uzpůsobenými tak, aby vedly jednotlivce i skupinu k samostatnosti, kreativnímu myšlení psaní vlastních textů, k schopnosti improvizace a živého a přirozeného hereckého projevu. Součástí naší práce jsou cvičení na vnímání, koncentraci, pozorování, poznávání těla a pohybů, hlasu, rétorika, precizní a sdělná mluva a řeč, improvizace, meditace, relaxace, podpora fantazie a obrazotvornosti, osobní i týmové integrity, spolupatřičnosti.

Studenti těchto skupin jsou součástí všech projektů laboratoře Vosí hnízdo