Škola TDS – staré

Sezóna: 13.9.2021 – 23.6.2022

Forma:   prezenční (v případě zavření prezenční výuky z důvodu vládních nařízení v období krize covid-2019, přechod na on-line výuku na Zoom meeting)
Lekce neprobíhají v čase letních, podzimních a zimních prázdnin a státních svátků. Více Organizace školního roku
  • Nedělní improvizace: Účastníci pravidelných kurzů herectví a autorského divadla mají možnost jednou měsíčně účastnit se ZDARMA 2 hod víkendového workshopu improvizací a dramatických her probíhajících ve vnitřních prostorách Divadla Mana nebo ve vnějších prostorách TJ Sokol. (každou poslední neděli v měsíci 15:00-17:00)
  • Zážitkové autorské psaní: Účastníci pravidelných kurzů herectví a autorského divadla (doporučeno od 9-ti let) mají možnost účastnit se jednou měsíčně 3 hod bloku spojeného s návštěvou zajímavého místa, vnitřním prožitkem, přednáškou a následným autorským psaním.
  • Workshopy Intenzivní jednodenní víkendové workshopy
Forma:   prezenční/on-line 
  • On-line: on-line herecké kurzy pro mládež a dospělé. Určeno především pro zájemce o studium herectví, vhodné ale i jako seberozvoj. (V současné době nenabízíme aktuální on-line kurz)
Forma:   on-line Zoom meeting