Pravidelné kurzy-2

Kurzy pro věkové kategorie 4-22 let

ROZVRH

ŠKOLNÉ

PEDAGOGIKA PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN

Tyto kurzy jsou určené pro děti a mládež, které chtějí poznávat sami sebe, rozvíjet svojí osobnost, vzdělávat se, zažít radost z dobré party, práce v týmu a zároveň chtějí tvořit závěrečné autorské představení. Lekce jsou postavené na specifickém přístupu TALENT drama studia s důrazem na autorskou tvorbu a následný výstup.
Děti a mládež na kurzech poznává a učí se pracovat se svým tělem, hlasem, řečí, přednesem, veřejnou prezentací, sdělovat své myšlenky skrze psaný projev a vlastní texty, otevřít v sobě dovednosti improvizace, procházet si Dialogickým jednáním a objevovat v sobě vlastní specifický humor, vytvářet si nadhled, naučit se pracovat s chybou, selháním a trapností. 
Navíc děti zakouší celý proces tvorby autorského představení od prvotních diskuzí, myšlenek a nápadů, přes psaní vlastních textů, zkoušení možností skrze různé druhy improvizací, dolaďování a tvorba v rámci týmu, následné hledání jevištních forem, výtvarného pojetí představení, učí se pohledu na moderní divadlo a nové jevištní formy. Proces autorské tvorby odkrývá v člověku vlastní tvůrčí potenciály, hloubku osobnosti a možnosti, autorská tvorba učí svobodě, ale i odpovědnosti, pomáhá zdolávat strach a trému. Dítě prochází v průběhu tvorby příznivými i nepříznivými okolnostmi, učí se být trpělivé, důvěřovat procesu, nevzdávat se, navazovat kontakt s divákem. S tím celým procesem člověk roste a formuje se příznivě jeho osobnost.
Účastníci pravidelných kurzů mají ZDARMA Nedělní improvizace nebo slevy na další kurzy organizované TALENT drama studiem jako například velmi zajímavé tematické workshopy.
ROZVRH
ŠKOLNÉ

Závěrečná představení jsou prezentována na Vršovickém festivalu talentů