Představení a čtení

Série autorských představení Cizinka

Naše autorské počiny, představení, stand-up, výstupy a texty kromě Vršovického festivalu talentů a Sezónního autorského divadla, které se konají ve Vršovickém divadle Mana,  se snažíme hrát i v jiných partnerských pražských komorních prostorech. Naším cílem je dostat autorskou tvorbu našich studentů či absolventů do všech částí Prahy jakožto příslib růstu nových autorských talentů a jejich počinů, které přispějí k  otevírání a rozvoji české divadelní alternativy.

Cizinka v Chaloux                 autor: Erika Merjavá    aktuální představení
Matylda a její sny                 D-talent             představení 2019
Loutkář                           D-talent                představení 2018
Nesmrtelní 2095                   D-talent                představení 2017
Imaginárium H.Ch.Andersena                všechny skupiny     imerzivní představení 2017
Alfréd a Josefína                 D-talent                představení 2016