Spektákl (15-18 let)

náplň kurzu

Skupina, kterou tvoří mládež, která si prošla mladšími skupinami Talent drama studia. Není to ale podmínkou k přijetí do Spektáklu. Ve Spektáklu se završuje pedagogika z předchozích skupin vedoucí k samostatné tvorbě a myšlení. Naši studenti ve Spektáklu by měli být schopni vytvořit vlastní autorské představení. V této skupině se pracuje jako se základní disciplínou Dialogickým jednáním prof. Ivana Vyskočila. Dialogické jednání doplňují další psychosomatické disciplíny zaměřené na pohyb, hlas a řeč. Studium je doplněné cvičeními dramatické výchovy a tvorby uzpůsobenými tak, aby vedly jednotlivce i skupinu k samostatnosti, kreativnímu myšlení (schopnosti vytvářet vlastní projekty, sdělovat vlastní myšlenky a pocity, hrát si s možnostmi), psaní vlastních textů, k schopnosti improvizace a živého a přirozeného hereckého projevu. Součástí naší práce jsou cvičení na vnímání, koncentraci, pozorování, poznávání těla a pohybů, hlasu, schopnost rétoriky a precizní a sdělné mluvy a řeči, improvizace, meditace, relaxace, podpora fantazie a obrazotvornosti. 

ROzvrh

 ČT 17:00-18:30            lektor Erika Merjavá, Jiří Ondra

ŠKOLNÉ

9975,- Kč/školní rok 
Platí se 2x ročně (4725,- Kč září-leden, 5250,- Kč únor-červen).

První hodina je zkušební. Když se zájemce rozhodne nepokračovat, lekce se neplatí. Když se zájemce rozhodne pokračovat, zaplatí školné. Pokud potřebuje delší čas na rozhodnutí (max další 2 lekce), zaplatí zvlášť lekce včetně 1. hodiny (lekce 350,- Kč/lekci). Do té doby než se def. rozhodne pokračovat a zaplatí školné, nemá zájemce právo na slevy na workshopy, kurzy a akce Talent drama studia.

Prostor

Studio Vršovického divadla Mana 
Moskevská 34, Praha 10 Vršovice
(Vchod do studia z pravé strany budovy Husova sboru)

Foto

Foto: Alice Bochňáková