Veřejné vystupování

prezenčně/on-line (dle domluvy)

čas dle domluvy

osobně nebo online Zoom meeting

– hlas – řeč a přednes – tělo a pohyb – dialogické jednání – práce s textem – improvizace

info@talentdrama.cz

Platby

Lektor: Erika Merjavá 
K čemu kurz vede:
· živému, pravdivému a přirozenému mluvnímu projevu 
- kultivovanému řečovému, hlasovému a tělovému jednání
- sebepoznání - sebe-vědomí a sebepřijetí
- schopnosti pracovat se strachem, trémou a vnitřními bloky
· schopnosti improvizovat
· ke koncentraci a soustředění
. k přirozené a uvolněné veřejné prezentaci