Historie

TALENT drama studio (dále TDS) se transformovalo v roce 2016 na neziskovou společnost z podnikatelské aktivity jeho zakladatelky Eriky Merjavé, která získala v roce 2016 3. místo v soutěži Česká spořitelna Živnostník roku v Pražském kraji. Studio vzniklo v roce 2009 jako Dětský talent a zahrnovalo v prvním roce fungování 2 dramatické kroužky pro děti. Z devíti dětí v prvním roce se během dalších šesti let ustálil počet na zhruba 60-80 lidí (od nejmenších až po dospělé) rozdělených do 7 věkových skupin. 

V roce 2013 se změnila filosofie a směřování studia, z toho plynoucí i obsahová náplň práce ve skupinách. Inspirací k pedagogické činnosti autorského divadla se stal přístup k herectví a divadlu prof. Ivana Vyskočila, který založil  Katedru autorské tvorby a pedagogiky DAMU a je otcem Dialogického jednání.

Základním pilířem práce se staly psychosomatické disciplíny, především disciplína Dialogické jednání, která získává zásadní místo při studiu herectví, dramatiky a divadla, ale i v rámci studia na pedagogických či humanitních vysokých školách u nás i v zahraničí.

Realizované projekty:

Vršovický festival talentů

Sezónní autorské divadlo

Cizinka v Chaloux

Imaginárium H. Ch. Andersena

Terezka a její divovztahový svět   

PŘEDSTAVENÍ:  
            
Matylda a její sny, D-talent               
Loutkář , D-talent                     
   
Nesmrtelní 2095 , D-talent                  
           
Alfréd a Josefína, D-talent