Z teorie našeho přístupu

texty k řeči, hlasu, pohybu, dialogickému jednání a hře

  • Téma pro sezónu 2020/2021 máme Slovo. Herečka Bára Poláková čte esej od Václava Havla: Slovo o slovu

  • Miroslav Krobot k Dialogickému jednání

Text Chvála přednesu

  • Osobnostní herectví a učitelství, čte Erika Merjavá (na pokračování)

Filmy, dokumenty, hry, představení, povídky

Doporučená literatura

  • Ivan Vyskočil: Vždyť přece létat je snadné
  • Michal Čunderle, Přemysl Rut, Eva Slavíková: 3 x Ivan Vyskočil 
  • Přemysl Rut: Nedivadlo Ivana Vyskočila
  • Stanislav Suda: Experimentální dramatika
  • Eva Slavíková: Možnosti hry
  • Michal Čundrle: O řeči