Foto Imaginárium H.Ch.Andersena

Foto z pilotního předpremiérového představení zážitkového divadla 17.12.2016, kdy divák putoval prostory Vršovického divadla Mana a Husova sboru v Praze ve Vršovicích.

Oficiální premiéra je plánovaná na jaro 2017.