Rozhovor s Max Kašparů

Inspirující rozhovor s Max Kašparů

Radio Slovensko – „Profesor, doktor medicíny, teológie i pedagogiky, doktor filozofie i doktor honoris causa. Najmä však psychiater a teológ, v ktorom sa tieto dve cesty spájajú. Jaroslav Maximilián Kašparů bol hosťom Katy Martinkovej.“