Poděkování

Děkujeme našim hercům, jejich rodičům, našim spolupracovníkům, Městské části Praha 10, Nadaci Život umělce za letošní sezónu. Přejeme krásné léto a budeme se těšit na spolupráci v sezóně 2019/2020.