V nouzovém stavu pokračujeme on-line

Po zavření prezenční výuky, pokračujeme v nouzovém stavu s distanční výukou přes Zoom meeting. Věnujeme se především řeči, rétorice, výslovnosti, přednesu, autorskému psaní, diskuzím, připravujeme představení. S nejmenší skupinou Rarach se kromě řeči a výslovnosti věnujeme rozvíjení fantazie a vytváříme vlkodlačí příběh pro naše představení.