Fungování v nouzovém stavu

V období podzimního a zimního nouzového stavu vyžíváme kombinaci prezenčního a distančního vzdělávání a komunitních projektů. Pravidelné on-line vzdělávání probíhá na Zoom meeting, kde se věnujeme především výslovnosti, řeči, dialogickému jednání, psaní textů a tvorbě. Probíhá on-line tvorba a příprava na představení divadelního souboru našich mladých absolventů (Vosí hnízdo), on-line lekce pro zájemce z řad veřejnosti v programu „Vytvoř si svůj vlastní program“ a připravujeme na jarní měsíce pokračování prezenčních workshopů.