Workshop „Hra a Feldenkrais“

Pro herce i neherce. Jak si udržet a zlepšit hereckou kondici, pro neherce možnost hlubšího sebepoznání. (Pro mládež a dospělé od 15-ti let). Feldenkrais je procesem učení, který využívá vědomý pohyb a práci s vedenou pozorností ke zlepšení schopností člověka a kvality života. Lekce Feldenkraise učí lepšímu uvědomování vlastního těla a umožňují si osvojit výhodnější vzorce pohybu, myšlení i prožívání. Dialogické jednání (https://www.interactingwiththeinnerpartner.org/) s vnitřním partnerem je disciplína otevírající člověka v jeho bytostné podstatě a skrze zpětnou vazbu probouzí v člověku nadhled, humor a existenciální touhu po hráčství. Hlaste se na: erika.merjava@gmail.com​ .Více na: http://www.talentdrama.cz/workshopy/