Novinka: On-line kurzy řeči, rétoriky, výslovnosti a přednesu pro děti a mládež.

On-line kurz pro děti a mládež, který naučí děti jak mít živý, pravdivý a přirozený mluvní projev a přednes. Součástí kurzu je dovednost mluvné improvizace a přesného vyjadřování.

On-line kurzy/lekce pro dospělé rétoriky, přednesu, autorského psaní a dialogického jednání „Vytvoř si svůj vlastní program“