Je čas na vzdělávání

Lepší stránka covidu: Ve velkých dávkách nabízí něco, co je cennější než peníze

Z článku: „Motivace ke vzdělávání a zejména k investicím do vzdělávání je v Česku podle Pavla Kotka, jednatele Společnosti pro management a leadership, v porovnání s jinými zeměmi EU sice stále na velmi nízké úrovni. Nyní je však ideální doba k tomu nadechnout se, rozvinout své dovednosti a vrátit se k zákazníkům s novými nápady….V dnešní situaci vnímám jako zásadní rozvoj kritického myšlení, schopnosti komunikace na všech úrovních a práci se strachem, neboť strach z neznámého často drží podnikatele v zajetých kolejích, ačkoliv dostávají každý den jasný signál, že tyto koleje nikam nevedou,“ říká Kotek.

My právě tento typ vzdělávání nabízíme, dětem, mládeži i dospělým. Skrze vše co učíme i na lekcích ON-LINE, řeč, autorské psaní, je přístupem psychosomatickým , tedy že tělo, řeč, hlas ovlivňuje naší psychiku a naopak. Naučíte zacházet se strachem, víc stát pevně na svých nohou a otevře se ve Vás zdroj nových možností, tvorby a kreativních přístupů k věci.